- - - - - - - eco friendly

Odormute™ Powder és Odormute™ C / Odormute prípravok na odstránenie pachu psích klietok, výbehov

Môže sa používať na odstránenie hocijakého organického pachu. Prípravok Odormute™ už aplikujú viac ako 50 rokov, lebo zaručene funguje!

 • Chráňte svoje životné prostredie, svoje zdravie a zdravie svojich milých použitím ekologických prípravkov!


 • 100% biologicky odbúrateľný

  Tu môžete pozrieť MSDS stránku Odormute™ Powder: MSDS .

  Tu môžete kontaktovať MSDS stránku Odormute™ C: MSDS .

  Je možné aplikovať aj v prípade jedného alebo viac psov v psích klietkach, výbehoch na odstránenie pachu psieho moču. Na odstránenie, likvidáciu pachu psieho moču v záhrade, na terase alebo aj v interiéroch. Aplikujú chovatelia psov, psie útulky, psie penzióny jeden alebo viacerí majitelia psov. Odstraňuje nepríjemné pachy na všetkých povrchoch a po nasiaknutí aj v pôde resp. v póroch betónu. Je použiteľný na betónový povrch, na vydláždenom povrchu alebo na zemi, trávnatej ploche.

  Prvotná aplikácia:

  Na tých miestach, kde pachy spôsobujú veľké problémy, je možné aplikovať nasledovný zmiešavací pomer: 1 lyžica Odormute™ Powder / 1 galon ( 3,78 liter ) vlažnej vody. Lyžicu prášku rozpustíme v 0,5 litroch vlažnej vody. Prášok sa musí úplne rozpustiť pred použitím. Počas 5-10 minút pri občasnom miešaní roztok je hotový. Je dôležité, aby prášok sa úplne rozpustil. Následne môžeme zamiešať so zvyškom vlažnej vody.

  Po aplikácii roztok musí na povrchu vyschnúť.

  Po prvom použití je možné aplikovať nasledovný zmiešavací pomer: 1 lyžica Odormute™ Powder / 3 galony ( 11 liter ) vlažnej vody. Treba dodržať hore popísaný návod.


  Odormute™ Powder ( Práškový koncentrát 85g; vystačí na 22 litrov roztoku ).
  "Odormute™ Powder"

  Cena: EUR 6,7 s DPH


  Vyžiadanie individuálnej ponuky na väčšie množstvo


  Odormute™ Powder Scented ( práškový koncentrát, aromatizovaný 85 g; vystačí na 22 litrov roztoku ).
  "Odormute™ Powder"

  Cena: EUR 7,04 s DPH


  Vyžiadanie individuálnej ponuky na väčšie množstvo


  Na ošetrenie väčších plôch odporúčame koncentrovanú verziu Odormute™ , ktorej množstvo v prípade priemerného psieho výbehu vystačí na 1 rok.

  Aplikácia prípravku:

  Keď chcete odstrániť pachy psieho výbehu prirodzeným spôsobom, 0,5 kg balenie prípravku Odormute™ C Vám vystačí na ošetrovanie pre 1 rok, čo je aplikovateľný na betóne, podlahovej krytine alebo na obyčajnej pôde. Ale okrem podlahy s týmto prípravkom môžete ošetriť aj psie lôžko.

  Prvotná aplikácia

  Na tých miestach, kde pachy spôsobujú veľké problémy, je možné aplikovať nasledovný zmiešavací pomer: 1/2 lyžice Odormute™ C / 1 galon ( 3,78 liter ) vlažnej vody. Lyžicu prášku rozpustíme v 0,5 litroch vlažnej vody. Prášok sa musí úplne rozpustiť pred použitím. Počas 5-10 minút pri občasnom miešaní roztok je hotový. Je dôležité, aby sa prášok úplne rozpustil. Následne môžeme zamiešať so zvyškom vlažnej vody.

  Po aplikácii roztok musí na povrchu vyschnúť.

  Po prvom použití je možné aplikovať nasledovný zmiešavací pomer: 1/2 lyžice Odormute™ C / 3 galony ( 11 liter ) vlažnej vody. Treba dodržať hore popísaný návod.


  Odormute™ C ( koncentrát v tvare prášku, 450g, cca 30 lyžíc; 240 litrov roztoku, po prvotnom ošetrení vystačí na prípravu 500 litrov roztoku; vystačí na zaopatrenie výbehov na 1 rok.)
  "Odormute™ C Powder"

  Cena: EUR 25,10 s DPH


  Vyžiadanie individuálnej ponuky na väčšie množstvo