História prípravku Odormute™

odormute

Odormute™ objavili Ken a June Etter u firmy Ryter v USA. Od roku 1957 ako priekopníci vyrábali prípravky so živými enzimami a baktériami aj do dnešného dňa na ten istý cieľ a aplikáciu. Hueter Toledo, ako dnešná vyrábajúca firma má ten istý cieľ, podobne ako jej predchodca, aby vyrábali produkty na vysokej úrovni na každodenné problémy. Ponúka riešenie od odstránenia pachu jednoduchých stielok malých zvierat, mačacích stielok psích výbehov cez biologické ošetrenie splaškov v domácnosti, odstránenie pachov odtokov domácností až po poľnohospodárske aplikácie priemyselných rozmerov.

Aj v súčasnosti vyrábané produkty sú výsledkom viac ročných výskumných a rozborových prác.

Všetky prípravky Hueter Toledo sú bezpečné pre ľudské, živočíšne a rastlinné organizmy. Nie sú toxické, nie sú leptavé.

Formuly Odormute™ sú prirodzené enzímy, baktériové prípravky, ktoré prostredníctvom chemických odbúravacích procesov odstraňujú pachy a ic pramene.

Webovú stránku výrobcu si môžete pozrieť tu: www.odormute.com

Vítame Vás na webovej stránke Odormute™ S problémami nášho životného prostredia a hlavne so znečistením zásoby pitnej vody sa stretávame deň čo deň. Emisia znečisťujúcich látok na priemyselnej a komunálnej úrovni je rovnako súčasťou nášho každodenného života.

V priemernej domácnosti môžeme nájsť 20 – 30 rozličných leptavých čistiacich prostriedkov s nie prirodzenou účinnou látkou. Ich používanie prináša v sebe zdravotné riziká. Emisiou týchto látok do životného prostredia blokujeme a narúšame prirodzené procesy. Často aj v našej domácnosti aplikujeme nepotrebné chemikálie, ktoré zaťažujú naše životné prostredie.

Myslime na čistiace prostriedky používané pri odpadoch zo spŕch alebo kuchynských drezoch alebo na jednoduché povrchové ošetrenie pomocou hiporoztoku, čo negarantuje bezpodmienečné odstránenie pachu. Kyselina soľná, čo má leptavý, korozívny účinok poškodzuje, zohavuje chrómované povrchy. Kovové rúry zničí. Prípravky Odormute™ môžu poskytnúť alternatívne alebo jedinečné riešenie. Odormute™ odstráni prameň pachu odbúraním pachy spôsobujúcich molekúl. Takmer v každej domácnosti sa vyskytujú pachy, ktoré môžu byť odstránené prírodnými prípravkami. Znížte zaťaženie vášho okolia a kde je len možné používajte prirodzené enzímové prípravky! Žite svoj život s vyšším vedomím pre životné prostredie!

Prípravky Odormute™ s enzímom a baktériami v spojení s prameňom pachu ponúkajú riešenie na odstránenie prirodzených pachov oproti takým aromatickým prípravkom, ktoré len maskujú a nie sú schopné odstrániť pramene pachu. Priestor aplikácie je nekonečný, veď formula Odormute™ odstráni hocijaký pach s prirodzeným pôvodom. Môže to byť mačacie stelivo, klietka pre malé zvieratá, psí výbeh, maštaľ pre kone alebo biologické ošetrenie splaškov.

Vďaka jeho účinnej látke v spolupráci s prirodzenými enzimami baktériami pachy sa odstránia bez toho, aby poškodili hocijaký živí organizmus. Sú to úplne bezpečné prípravky na báze enzimu, čistiace prostriedky so 100 % odbúravaním. Enzímy sú prirodzene sa vyskytujúce molekuly, ktoré plnia dôležitú úlohu v biologickej rovnováhe živých organizmov, v odbúravacích procesoch. Prípravok je aplikovateľný na hocijakom povrchu od betónu až po koberec. Závisí od sacej schopnosti materiálu, do akej hĺbky vnikne prameň pachu.


  • účinný, lebo už funguje viac ako 50 rokov
  • prirodzené komponenty
  • bezpečný
  • nie je toxický
  • nie je leptavý
  • nie je nebezpečný
  • ľahko sa používa
  • Rýchlo a bezpečne odstraňuje najnepríjemnejšie pachy