Doggie Dooley, environmentálne psie WC

 • miniatúrna žumpa pre psie
 • miniatúrna žumpa pre psie
 • miniatúrna žumpa pre psie
 • miniatúrna žumpa pre psie
 • miniatúrna žumpa pre psie
 • miniatúrna žumpa pre psie
 • miniatúrna žumpa pre psie • Chráňte svoje životné prostredie, svoje zdravie a zdravie svojich milých použitím ekologických prípravkov!


 • Ako funguje Doggie Dooley

  Doggie Dooley nie je nič iné, ako miniatúrna žumpa pre psie exkrementy. Tento systém splaškových vôd bol navrhnutý tak, že počas prevádzky mení obsah organického suchého materiálu na kvapalný a prostredníctvom odbúravacích procesov, a taktiež ich spracovaním s vodou presakujú do pôdy. Spracovaná splašková voda presakuje do pôdy. K tomuto prírodnému procesu spracovania za dlhé obdobie aj tak dôjde, keď je k dispozícii adekvátne množstvo vody. Enzimatické tráviace tabletky tento proces neobyčajne urýchlia. Užitočné baktérie, ako vo všetkých splaškových vodách už sú prítomné a odbúrajú organický materiál. Pridané enzímy urýchlia spracovanie splaškovej vody a to tak, že obídu niektoré nepríjemné vedľajšie účinky, ako napr. smradľavé pachy počas procesu.  Výber miesta zriadenia

  Psie WC v rámci záhrady môže byť umiestnený hocikde, len prirodzene treba sa vyhýbať koreňom stromov, záhrady so zeleninou, ovocné stromy, studne a samozrejme nemá byť ani v ceste kosačky trávy. Keď predsa sa dostane na trávnik, tak okolo WC treba posadiť kvety, obložme tehlami, štrkom, aby sme nepoškodili s kosačkou ( už bol taký prípad, že bolo potrebné meniť strechu ).

 • - Najlepšie miesto je blízko stavby vo vzdialenosti 1 m. Môže to byť dom alebo vedľajšia stavba.

 • - Pri výbere miesta treba dávať pozor na prítomnosť elektrických rozvodov, potrubí.

 • - Treba počítať aj s blízkosťou rozvodu vody, lebo do jamy pravidelne treba pridávať vodu. Je to také ako splachovacie WC, pravidelne treba spláchnuť.

 • - Podľa možnosti umiestnime ho tam, kde je tenká vrstva ílu. K prevádzke potrebujeme dobré presakovanie.

 • - Za účelom kontroly pôdy môžeme vykonať aj test. Do hotovej jamy treba naliať 20 litrov vody a keď voda v priebehu 24 – 48 hodín vsiakne, tak pôda je vhodná na vytvorenie Doggie Dooley.

 • Vykopanie jamy

  Treba vykopať jednu jamu s priemerom 20 cm a s minimálnou hlbkou 120 – 125 cm. Čím hlbšia je jama, tým väčšia je jej kapacita. Treba dávať pozor na to, aby priemer jamy nepresiahla 30 cm, lebo splaškový plastový kryt na vrchu jamy nebude sedieť. V prípade kyprej pôdy počas naplnenia vodou treba dávať pozor na zosuv bočných stien. Preto po vykopaní jamy je potrebné jamu celkom naplniť a sledovať eróziu. Keď dôjde k erózii, tak jamu do 2/3 treba naplniť štrkom alebo treba vložiť do jamy plastovú rúru s priemerom 20 cm o dlžke 90 cm. Za účelom odvedenia vody do steny rúry treba vyvrtať väčší počet dier s priemerom 6 mm. Potom k hornej časti žumpy treba jamu rozšíriť. V hornej časti jamy treba vykopať jednu kruhovú jamu s hlbkou 20 cm a s priemerom 40 cm. Do tejto jamy treba vpustiť vrch plastového zásobníka až po označenie na boku.

  Montáž Doggie Dooley

  Pyramídový tvar pozostáva zo 4 bočných stien. Každá bočná stena má 1 zapustenú a 1 vypuklú hranu. Tieto protichodné hrany dokonale pasujú. Panely je možné zmontovať so skrutkami z balíka. Jeden balík skrutiek slúži na montáž bočných stien, druhý na umiestnenie krytu. Oplatí sa najprv zoskrutkovať 2 – 2 panely, potom tieto zmontovať. Otočením pyramídy hlavou dole treba naskrutkovať strechu. Ku tomu sú potrebné skrutky a matice v sete. Matice z vnútra treba umiestniť na miesto a skrutky treba zaskrutkovať.

  Umiestnenie WC

  Do vykopanej jamy treba umiestniť pyramídu Doggie Dooley. K dosiahnutiu zodpovedajúcej (označenie na bou) hĺbky keď je potrebné, tak jamu treba ďalej hlbiť. Vrch psieho WC má byť vodorovný. Keď je potrebné, tak treba pod WC dať štrk, zeminu, tehlu. Potom pyramídu po značku treba dookola doplniť zeminou (obrázok na nasledujúcej strane).Naraz môžeme zhutniť len pár cm zeminy. Vrstvy nie je dovolené príliš zhutniť, aby bočné steny sa nezahli! Po daždi možno bude potrebné doplniť ďalšiu vrstvu zeminy.

  Uvedenie do prevádzky

  Na začiatok do WC môžeme umiestniť psie exkrementy z 2 – 3 dní. Potom 1 tabletku/pes treba rozpustiť v 4 – 5 litroch teplej vody. (V prípade 2 psov 2 tabletky). (Dávkovanie viac tabletiek neurýchli proces, ale môže viesť ku škodlivým vplyvom. Keď máte viac ako 2 psov, alebo obidva sú veľkého rastu, oplatí sa zriadiť 2 WC). Roztok treba naliať na psie exkrementy už uložené na spodku jamy. Následne treba jamu až po vrch naplniť vodou.

  Denná prevádzka zariadenia na likvidáciu psích exkrementov

  1. Psí exkrement dajte každý deň do zariadenia.

  2. Každý týždeň raz treba dávkovať odbúravaciu tabletku rozpustenú v 4 – 5 litroch teplej vody. (Rozpustenie tabletky môže trvať 15 – 20 minút).

  3. Netreba zabudnúť na pridanie vody. Dôležité je splachovanie. Jama nemôže vyschnúť. Rýchlo presakujúcu vodu denne treba doplniť. V takých oblastiach, kde je rýchle presakovanie, tam zariadenie treba naplniť dvakrát za týždeň. V prípade 2 psov treba zvýšiť počet tabletiek týždenne na dve.

  Ako môžeme čo najviac vyťažiť zo zariadenia?

  Existuje niekoľko dôležitých vecí, ktoré treba dodržať ku tomu, aby psie WC dokonale fungoval.

  1. 1. Voda, voda, voda!!!

   Voda je najdôležitejším faktorom každej žumpy. Pri akejkoľvek žumpe deň čo deň sa dávkuje voda so splachovaním. Aj v prípade tohto zariadenia týždenne aspoň dvakrát treba naplniť jamu, ale denné dávkovanie vody je najlepšie. Obsah enzímu tabletky sa neaktivuje, kým sa nerozpustí vo vode. Enzímy a baktérie najúčinnejšie fungujú pri teplote 7 – 60 °C. Množstvo pridanej vody závisí od vlastností pôdy. Dobre fungujúca žumpa do ¼ - ½ je plná splaškovou vodou. Je úplne jedno, aká je hladina splaškovej vody až dovtedy, kým sa odvádza splašková voda a exkrementy sú riedke. Keď na spodku jamy exkrementy vyschnú, tak odbúravacie procesy sa spomalia a môžu sa aj zastaviť. Je veľmi dôležité, aby obsah žumpy zostal mokrý v polovične riedkom stave aj vtedy, keď vodu treba dávkovať aj častejšie ako je doporučené.

  2. 2. Teplota

   Teplota ovplyvňuje rýchlosť odbúravacieho procesu. Odbúravanie nastáva pri 7 °C. Každé zvýšenie teploty o 10 °C zdvojnásobí rýchlosť odbúravacích procesov. Odbúravacie procesy však trvalo pod 7 °C zastavia. V zime, kým môžeme pozbierať exkrementy s lopatou, dovtedy môžeme dávkovať do zariadenia. Avšak do jamy sa oplatí naliať teplú vodu namiesto studenej. Exkrementy sú na spodku žumpy, čo je dosť hlboko na to, aby nezamrzli. Psie WC môžeme používať priebežne celú zimu, kým na spodku jamy do ¼ - ½ výšky hladiny je splašková voda a nie je problém ani s presakovaním.

  3. 3. Odvod splaškovej vody

   Odchod splaškovej vody je dôležitou časťou prevádzky žumpy. Základným princípom fungovania žumpy je, že by pridaním tráviacich enzímov a vody psie exkrementy premenil do kvapalného stavu, čo z jamy presiakne do pôdy. Keď neexistuje vhodný odvod, presakovanie tak systém nefunguje.

  4. 4. Vhodné prevádzkovanie psieho WC

   Ku tomu, aby zariadenie fungovalo, ku tomu treba pravidelne min. 1 tabletku dávkovať týždenne. Pridaním vhodného množstva vody je možné dosiahnuť, aby skvapalnený exkrement presiakol do pôdy a fungoval normálne, ako žumpa má.

  5. 5. Naštartovanie vyschnutého psieho WC

   Do jamy treba naliať toľko teplej vody, aby zaplavila exkrementy. Namiesto zvyčajnej 1 tabletky treba rozpustiť trojnásobnú dávku, t.j. 3 tabletky vo vedre vody a naliať do jamy. Jamu potom treba s vodou doplniť do plna. Uplynutím niekoľkých dní proces treba zopakovať, kým exkrementy sa nepremenia na splaskovú vodu.

  6. 6. Aplikácia viac psích WC / viac ako 2 psi

   Kde je viac psích WC, tam denné alebo týždenné posunuté použitie vo veľkom môže zvýšiť kapacitu.

  Čo je to odbúravacia tabletka?

  Obsah tabletky je úplne ekologický, bezpečný a nie je jedovatý, ale v každom prípade treba uchovávať mimo dosahu detí a zvierat.

  Do oka, otvorenej rany sa nemá dostať, lebo môže pôsobiť iritáciu! Nie je dovolené dať do úst. Nie je dovolené aplikovať iné chemikálie, ako napr. čistiace prostriedky s obsahom chlóru a zásadité, ktoré biologické procesy blokujú.

  Prvá pomoc: keď sa dostal do oka, potom aspoň počas 15 minút treba umývať oko s vodou. Keď sa dostal do otvorenej rany, potom ranu treba vymyť s vodou a mydlom. Keď ste dali do úst, potom ústa a hrdlo treba vypláchnuť s vodou. Keď nastane iritácia, tak hneď treba navštíviť lekára.

  Chemické zloženie : tabletku tvoria proteáz a iné odbúravacie enzímy.

  Neobsahuje chorobu vyvolajúce, nebezpečné, patogénové baktérie. Enzímy sú molekuly bielkovín, ktoré sa rozkladajú na neškodné aminokyseliny.

  Často opakované otázky

  Čo sa stane, keď dlhšiu dobu nepoužívam psie WC?

  Je dôležité, aby sme psie exkrementy denne dali do žumpy. Keď psie WC sa nepoužíva dlhšiu dobu, 1 – 2 týždne alebo aj dlhšiu dobu, tak systém môžeme znovu naštartovať. K tomu je potrebná trojnásobné množstvo tabletiek, a dovtedy dávkovať vodu, kým exkrementy sa nepremenia na splaškovú vodu.

  Je používateľné psie WC Doggie Dooley v zimných mesiacoch?

  Doggie Dooley je vyrobený z veľmi odolného plastu. Pri normálnej aplikácii v zime nebude praskať alebo lámať sa. V zime, kým sa dajú pozbierať exkrementy s lopatou, dovtedy môžeme dávkovať do zariadenia. Avšak do jamy sa oplatí naliať teplú vodu namiesto studenej. Exkrementy sú na spodku žumpy, čo je dosť hlboko na to, aby nezamrzli. Psie WC môžeme používať priebežne celú zimu, kým na spodku jamy do ¼ - ½ výšky hladiny je splašková voda a nie je problém ani s presakovaním. Takže, kým žumpa funguje, môžeme pokračovať v jej pouzívaní.

  Sú muchy okolo žumpy?

  To sa môže stáť, keď muchy nakládli vajíčka na psie exkrementy ešte predtým, kým sa dostali do žumpy. Ale keď obsah nevyschne, tak vajíčka múch sa nevyliahnu. Takže kým psie WC je pravidelne prevádzkované, tak nie sú muchy okolo WC.

  Kde sa dajú zohnať odbúravacie tabletky?

  Balík obsahuje jednu dávku tabletiek, ktorá vystačí na 3 mesiace (v prípade 1 psa).


  Doggie Dooley psie WC 3535 ( pre 1 väčšieho alebo 2 menšie psy )
  "Odormute™ Powder"

  Cena: EUR 49,93 s DPH  Doggie Dooley psie WC 3800X ( pre 2 väčšie alebo 4 menšie psy )
  "Odormute™ Powder"

  Cena: EUR 109,59 s DPH  Odormute Waste Terminator Tablets ( 100 tabletky )
  "Odormute™ Powder"

  Cena: EUR 37,65 s DPH  Odormute Waste Terminator Powder ( 360g )
  "Odormute™ Powder"

  Cena: EUR 21,35 s DPH  Odormute Waste Terminator Powder ( 1080g )
  "Odormute™ Powder"

  Cena: EUR 57,15 s DPH